Cantare

Koor Cantare, is een meerstemmig koor en is opgericht in 1997 met als doel om meer jonge mensen, vooral gezinnen, in de kerk te krijgen.

Door de jaren heen heeft het koor rond de 40 leden gehad die met veel enthousiasme vieringen in de R.K. Pancratiuskerk in Castricum verzorgen en voorheen ook in de voormalige kerk Maria ten Hemelopneming in Bakkum. Voorts zingt het koor ook in verzorgingstehuizen en op festivals.

De muzikale leiding is in handen van de enthousiaste dirigentes Marieke Zondervan en Marion Stam en pianist Jaap Brackman.

Cantare heeft een breed en gevarieerd repertoire. Naast kerkelijke liederen bestaat dit ook uit pop- en musicalsongs, onder begeleiding van het keyboard of de piano.

Cantare repeteert iedere dinsdagavond in de parochiezaal van de Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat in Castricum. Niet alleen het repeteren, maar ook de gezelligheid is heel belangrijk en daarom is er ook tijd voor een praatje tijdens de pauze en de borrel na afloop van de repetitie.

Cantare is te volgen op haar website: www.koorcantare.nl